Goście Konstancina – Marchwicki, Brzeziński, Malinowski

Ponad cztery lata temu na forum www.konstancin.com użytkownik “Kumosa” zwrócił uwagę na obecność w Konstancinie Bronisława Malinowskiego. Odwołał się wtedy do ilustracji ze zbiorów “Polony”. Wiadomość ta...