Mirków zmniejsza bezrobocie – 1925 r.

DALSZY WZROST BEZROBOCIA W POLSCE Według danych państwowych urzędów pośrednictwa pracy ostatnie tygodniowe sprawozdanie z rynku pracy za czas od 5 do 12 b.m. wykazuje ogólną...