Mirkowska Fabryka Papieru w Jeziornie – 1938 r.

W Mirkowskiej Fabryce Papieru w 1938 r. działo się: Obie informacje podaję za nr 7 z 13 lutego 1938 r. i nr 21(20) z 15 maja...