Varia

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

Gazety wydawane przez tutejszy Komitet Obywatelski w roku 1990. Zachowane numery 1 -3 ze zbiorów Zbigniewa Skroka, ówczesnego redaktora naczelnego.

POBIERZ

Folder okolicznościowy wydany z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 2 sierpnia 2015 roku w Mirkowie na budynku dawnej ubezpieczalni, zawierająca m. in. informacje na temat przebiegu Powstania Warszawskiego na terenie gminy Jeziorna, działalności wchodzącego w struktury AK Samodzielnego Batalionu NSZ oraz wspomnienia p. Barbary Żugajewicz-Kulińskiej

POBIERZ

Artykuł Witolda Rawskiego dotyczący działalności i struktur Armii Krajowej w Rejonu V Gątyń (tereny obecnej gminy Konstancin-Jeziorna) opublikowany pierwotnie w numerze 10/2017 Biuletynu Informacyjnego AK

POBIERZ

Artykuł Witolda Rawskiego o kpt. Marianie Bródce-Kęsickim, dowódcy Rejonu V Gątyń opublikowany pierwotnie w numerze 12/2017 Biuletynu Informacyjnego AK

 

Redakcja

Administrator