Historia okolic – 020 – Bloki na Grapie

O historii osiedla, łączącego robotniczą Jeziornę z letniskowym Skolimowem-Konstancinem.

Bloki na Grapie

 

Prawa autorskie – Paweł Komosa, Bartek Biedrzycki

Licencja nagrania – Creative Commons – BY-NC-SA – uznanie autorstwa – bez zastosowań komercyjnych – na tych samych zasadach. W przypadku chęci wykorzystania prosimy o uprzedni kontakt.

W nagraniu wykorzystano fragmenty utworu Mr HUB „Mazurka Valse” na licencji Creative Commons BY-NC-SA