Jeden z ojców światowej informatyki w Konstancinie – 1938 r.

Autor nowatorskich prac z dziedziny logiki trójwartościowej, twórca notacji polskiej, tj. sposobu zapisu wyrażeń arytmetycznych szeroko stosowanego w informatyce do dnia dzisiejszego – Jan Leopold Łukasiewicz...