Historia okolic – 013 – Droga ku Jeziorze

O zapomnianym, starym szlaku przez Jeziorę, z północy na południe.

Droga ku Jeziorze

 

Prawa autorskie – Paweł Komosa, Bartek Biedrzycki

Licencja nagrania – Creative Commons – BY-NC-SA – uznanie autorstwa – bez zastosowań komercyjnych – na tych samych zasadach. W przypadku chęci wykorzystania prosimy o uprzedni kontakt.

W nagraniu wykorzystano fragmenty utworu Mr HUB „Mazurka Valse” na licencji Creative Commons BY-NC-SA