Author: Ewa i Włodzimierz Bagieńscy

Historycy zajmujący się dziajami regionalnymi powiatu piaseczyńskiego, autorzy licznych publikacji m. in. "Szkice z dziejów Piaseczna i okolic", "Słownika historycznego gminy Lesznowola" i innych. Honorowi obywatele gminy Piaseczno. Ewa Bagieńska jest magistrem historii pracującym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Włodzimierz Bagieński jest doktorem historii. Przez wiele lat kierował Oddziałem Archiwum Państwowego m.st. Warszawy w Górze Kalwarii.

Skolimów w XIX wieku

Począwszy od XVII wieku Skolimów położony w ziemi warszawskiej stanowił własność rodu Oborskich, a następnie Wielopolskich, którzy nabyli je wraz z resztą dóbr. Głód pieniędzy sprawił,...

0