Kategorie

Podział tematyczny treści na portalu, od dnia 21 kwietnia 2020 roku przedstawia się następująco:

  • Konstancin i Skolimów – teksty traktujące o historii i wydarzeniach obu letnisk oraz późniejszych miast Skolimów-Konstancin i Konstancin-Jeziorna.
  • Jeziorna, Mirków, Papiernia – teksty traktujące o historii i wydarzeniach związanych z Jeziorną Królewską, Jeziorną Oborską oraz Mirkowem i Papiernią.
  • Nadwiślańskie Urzecze – teksty zawierające treści związane z wsiami gminnymi oraz wszystkimi miejscowościami położonymi w regionie Nadwiślańskiego Urzecza, zarówno na lewym jak i prawym brzegu Wisły.
  • Piaseczno, Chylice i okolice – teksty dotyczące miejscowości położonych poza obszarem Konstancina-Jeziorny i Urzecza, m. in. Czarnowa, Chylic, Jastrzębia, Dąbrówki itd.
  • Tygiel kultur – wyszczególniono teksty traktujące o zaginionym bogactwie kulturowym tych stron, które miał wpływ na rozwój regionu i stworzenie mikroregionu Urzecza. Znaleźć tu można m. in. olędrów, Żydów czy flisaków i orylów.
  • W czasach wojny – wszystkie artykuły dotyczące działań wojennych prowadzonych w regionie.
  • Artykuły – zebrano tu teksty mające postać artykułów, traktujących przekrojowo rozmaitą problematykę.
  • Rozmaitości – teksty na rozmaite tematy, niekoniecznie związane z historią tych stron.
  • Kroniki Kryminalne – teksty dotyczące zbrodni i przestępstw w historii regionu.