Tajemnice Konstancina: Marianna Potulicka

Skąd pochodzi nazwa Konstancin? Od imienia matki hrabiego Witolda Skórzewskiego, który letnisko zakładał, Konstancji z Potulickich, zgodnie z datą podawaną we wszystkich genealogiach, książkach i artykułach, urodzonej w...