Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza

Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza ma na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego Urzecza – regionu etnograficznego rozciągającego się po obydwu stronach Wisły od Mokotowa i Saskiej Kępy aż po ujście Pilicy i Wilgi. Publikacje w nim zamieszczane dotyczą wybranych miejsc, postaci, zdarzeń historycznych, elementów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, starych i nowych odkryć archeologicznych, zabytków małej i dużej architektury, nagrobków czy też badań genealogicznych poszczególnych rodzin. Wydawany jest raz do roku przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku.

W numerze 1 Rocznika przeczytać można artykuły:
 • Renata Krassowska “Fundacja Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii”
 • Lidia Sitek “Melchior Walbach”
 • Lidia Sitek “Kościół Św. Wita w Karczewie”
 • Paweł Komosa “Zarys historii systemów ochrony przeciwpowodziowej na Nizinie Moczydłowskiej”
 • Zbigniew Węgrzynek “OSadnictwo na terenie nadwiślańskim w powiecie garwolińskim”
 • Tomasz Gromadka “Z rycerzy w chłopów? Genealogia Dąbrowskich herbu Lubicz i Olszanków z Urzecza”
 • Maurycy Stanaszek “Pochodzenie porucznika Jerzego Gawina “Słonia””
 • Jan Gustaw Rokita “Tradycje kulinarno-gastronomiczne miasta i gminy Góra Kalwaria. Rys historyczny”
 • Robert Lewandowski “Linia otwocka jako pasmo historyczno-urbanistyczne”
 • Maria Zaręba z d. Paczesna “Przygoda z genealogią mieszkańców Czerska”
 
W numerze 2 Rocznika przeczytać można artykuły:
 • Zbigniew Węgrzynek “Ujście rzeki Wilgi na Nizinie Powiślańskiej”
 • Bogdan A. Kuliński “Co dalej ze szkutą czerską? Perspektywy budowy nowego muzeum na nadwiślańskim Urzeczu”
 • Michał Zwoliński “Analiza możliwości lokalizacji kompleksu muzealno-dydaktycznego w Czersku nad Wisłą”
 • Piotr Rytko “Niemiecki obóz dla jeńców z Armii Czerwonej w lesie walewickim w Górze Kalwarii”
 • Jan Rokita “0 wyglądzie i architekturze Góry Kalwarii od XII do XX wieku. Rys historyczny”
 • Paweł Komosa “Olędrzy na Urzeczu. Osadnictwo olęderskie a kolonizacja niemiecka w regionie nadwiślańskiego Urzecza do roku 1864”
 • Patryk Zduńczyk “Projekt „Kuchnia Urzecza – nadwiślański tygiel kulinarny””
 • Ewa Rubaszewska “Doktor Rzeszotarski i jego pocztówki”
 • Janusz Bielicki “Szczepan z Czerska”
 • Janusz Bielicki “Kpt Jan Kozłowski – czerski żołnierz Legionów Polskich gen.J.H. Dąbrowskiego,oficer Legii Nadwiślańskiej i napoleoński gwardzista. Kawaler orderu Legii Honorowej”
 • Krzysztof Kanabus “Z dziejów rodu Ciołków, fundatorów kościoła i parafii w Powsinie”
 • Łukasz Maurycy Stanaszek “Dzieje rodziny Popielów z Góry Kalwarii”

Numer trzeci rocznika zostanie opublikowany w połowie roku 2021.

Jak można zauważyć tematyka Rocznika jest bardzo zróżnicowana, bez jasno określonego profilu tematycznego. Jedynym wyraźnym „łącznikiem” jest teren Urzecza, służący nam niejako za arenę opisywanych historii. 

Zapraszamy do współpracy!

dr Piotr Rytko, dr Łukasz Maurycy Stanaszek

Prezes i wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku.

 

Zainteresowanych wejściem w posiadanie Rocznika, prosimy o kontakt z redakcją – kontakt [at] okolicekonstancina.pl

Wytyczne dla autorów tekstów:

 • Pliki Word, czcionka 12, odstęp 1.5
 • Fotografie ponumerowane z odnośnikami w tekście (Fot., Ryc.) o jakości min. 500 KB
 • Cytowania w tekście kursywą, bez cudzysłowów
 • Przypisy dolne w systemie oksfordzkim np. A. Kowalski, 1863, s. 12. Jeśli są dwie publikacje danego autora w tym samym roku to stosujemy: 1863a, 1863b
 • Przykładowa bibliografia: Piskorz‑Branekova E., Stanaszek Ł. M.Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 45, cz. IV: Mazowsze i Sieradzkie, z. 11, 2015; J. OstrowskiWarunki przyrodnicze i zmiany zalesienia powiatu Piaseczno na przestrzeni dziejów, [w:] J. Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego, Warszawa 1973, s. 171–188; J. Leskiewiczowa, F. Ramotowska (red.), Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym. Tom I: Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816‑1828, Warszawa 1984, s. 65.
 • Źródła: skróty (AGAD, APW) wyjaśnione w bibliografii; powtarzające się źródła (np. AGAD, Obory, sygn. 414) po sobie (skrót Ibidem)

UWAGA!!! TEKSTY PROSIMY NADSYŁAĆ  NA ADRES MAILOWY: maurycystanaszek@wp.pl