Awantura w willi “Nowina”

“Kurier Warszawski” ze środę 26 września 1923 r. podał bardzo ciekawą informację:   Na tle zatargów mieszkaniowych  W ubiegłym tygodniu karny wydział odwoławczy warsz[awskiego] sądu okręgowego...