O portalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal Okolice Konstancina to strona poświęcona lokalnej historii, głównie tej związanej z terenami obecnej gminy Konstancin-Jeziorna oraz mikroregionu Nadwiślańskiego Urzecza. Stanowi przedsięwzięcie całkowicie niedochodowe i darmowe, zamieszczane są tu artykuły i materiały będące dziełem historyków i pasjonatów regionalnej historii.

Portal powstał w roku 2019, po przekształceniu strony internetowej działającej pod adresem okolicekonstancina.pl, stanowiącej początkowo kontynuację bloga “Historia okolic Konstancina”. Powyższy blog w latach 2013-2019 dostępny był pod adresem www.kostancinjeziorna.blox.pl, prowadzony przez Pawła Komosę, w okresie od stycznia 2013 do marca 2019 roku opublikowano na jego łamach ponad 200 artykułów traktujących o historii tych miejscowości. Palmę pierwszeństwa oddać jednak należy facebookowej stronie profilowej, Konstancin-Jeziorna. Historia, Ludzie, Architektura, założonej w dniu 13 lipca 2011 roku przez Adama Zyszczyka, na której zamieszczał materiały związane z historią tych stron. Obie te strony przez lata prowadzone były niezależnie, a autorzy wywodząc się nieistniejącego już internetowego forum Klubu Miłośników Historii Konstancina, administrowanym przez Bartka Biedrzyckiego, wielokrotnie współpracowali, organizując m. in. Ogrody Historyczne podczas festiwalu Otwarte Ogrody, bądź podczas wydawania periodyku “Zeszyty Historyczne“, współpracując także z utworzonym pod egidą Konstancińskiego Domu Kultury Wirtualnym Muzeum Konstancina, przekazując na jego rzecz posiadane zbiory historyczne. Byli również współautorami przewodnika po Konstancinie i okolicach, opublikowanego w roku 2015 jako “Kalejdoskop Konstancina”, a także współtwórcami Sali Muzealnej w Konstancińskim Domu Kultury, gromadzącej pamiątki związane z historią tych stron. W roku 2016 na blogu Miniatury Historyczne artykuły na temat historii okolicznych miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem Skolimowa, zamieszczać zaczął Witold Rawski, który od roku 2018 prowadzić zaczął Konstanciński Klub Historyczny, działający pod egidą KDK, autor książki o historii OSP w Skolimowie i wydawca oraz redaktor biuletynu “Znad Jeziorki“.

W związku z zakończeniem działalności przez platformę blox konieczne stało się przeniesienie bloga Historia okolic Konstancina. Po przeniesieniu bloga pod obecny adres, został on początkowo przekształcony w stronę internetową, a wszystkie wpisy z bloga stały się dostępne w ramach kategorii “Historia okolic Konstancina”. Na stronie zamieszczono również publikowane z udziałem Pawła Komosy w ubiegłych latach wydawnictwa historyczne dotyczące historii tych stron (m. in. “Zeszyty Historyczne“). Nowa formuła umożliwiła publikowanie treści multimedialnych, dokumentów i galerii co doprowadziło to rozszerzenia działalności na więcej niż jedną osobę. W dniu 29 marca 2019 roku odbyło się nieformalne zebranie komitetu redakcyjnego, na którym podjęto wspólną decyzję o utworzeniu portalu historycznego.

Od 6 kwietnia 2019 na stronie zamieszczony został także blog “Chylice i okolice” historyka Dawida Miszkiewicza, który w latach 2016-17 publikowany był również na platformie blox. Wszystkie wpisy dostępne są w ramach kategorii “Chylice i okolice”. Od 13 kwietnia 2019 roku na stronę przeniesiono blog “Miniatury Historyczne”, w części dotyczącej historii Skolimowa i okolicznych miejscowości, a od tego dnia kontynuowany na niniejszej stronie jako “Skolimów dawniej niż wczoraj”, pod którą kategorią dostępne są wszystkie wpisy. Z dniem 17 kwietnia 2019 roku oficjalnie zaczął funkcjonować jako Portal Historyczny Konstancina-Jeziorny i najbliższych okolic. Portalowi patronatu honorowego udzieliło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, uznając tym samym wysoką merytoryczną jakość przedsięwzięcia.

Portal podlega ciągłemu rozwojowi, jego celem jest zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa historycznego tych stron, poprzez udostępnianie go w internecie, co będzie miało także walory edukacyjne. Portal stanowi przedsięwzięcie czysto prywatne, niezależne i w żaden sposób nie powiązane, wspierane ani też dotowane przez jakąkolwiek organizację bądź tutejsze władze samorządowe. Tworzony jest przez redakcję w składzie:

  • Paweł Komosa, od 2013 roku autor bloga Historia okolic Konstancina, redaktor naczelny portalu
  • Adam Zyszczyk, administrator i twórca najstarszej strony dedykowanej historii tych stron, prowadzący od 2011 roku facebookową stronę profilową Konstancin-Jeziorna. Historia, Ludzie, Architektura, na portalu prowadzący mikroblog Historia, Ludzie, Architektura
  • Witold Rawski, od 2016 roku tworzący blog Miniatury Historyczne, obecnie kontynuowany jako Skolimów dawniej niż wczoraj
  • Bartek Biedrzycki, redaktor techniczny, wspomagający działalność w zakresie merytorycznej wiedzy informatycznej, od 2010 roku twórca i administrator forum Klubu Miłośników Historii Konstancina

Ponadto z portalem współpracują rozmaici autorzy, przedstawieni w dziale Autorzy.

Autorką projektu graficznego loga portalu jest Katarzyna Rawska.

Portal stanowi przedsięwzięcie otwarte. Jesteśmy otwarci na wszelką formę współpracy. Macie ciekawe zdjęcia, dokumenty, wspomnienia? A może chcecie po prostu nawiązać współpracę? Może napisaliście jakiś ciekawy tekst i chcecie się nim podzielić? Przeglądacie biblioteki cyfrowe i znaleźliście nieznane materiały dotyczące tych okolic, które chcecie pokazać innym? A może po prostu denerwują was literówki w artykułach i chcecie dokonać korekty? Skontaktujcie się z nami, każda pomoc się przyda.

kontakt [at] okolicekonstancina.pl

lub przez aplikację messenger za pośrednictwem profilowych stron redakcyjnych