Goście Konstancina – Marchwicki, Brzeziński, Malinowski

Ponad cztery lata temu na forum www.konstancin.com Paweł Komosa zwrócił uwagę na obecność w Konstancinie Bronisława Malinowskiego. Odwołał się wtedy do ilustracji ze zbiorów “Polony”. Wiadomość...