Historia

W tym miejscu znaleźć można historię terenów wchodzących obecnie w skład gminy Konstancin-Jeziorna, w postaci ułożonych zgodnie z chronologią historyczną wszystkich artykułów oraz wpisów dostępnych na portalu. Tworzą one swoistą historię tych okolic, zarówno w suchej podręcznikowej postaci, jak i przy użyciu barwnego języka, zawierając dykteryjki i dygresje. W suchej i skondesowanej postaci o dziejach tych stron przeczytać można na stronie http://visitkonstancin.pl, gdzie znajduje się tekst autorstwa Pawła Komosy pochodzący z roku 2014. Poniższy układ stanowi bazę wiedzy na temat tutejszej historii, podzieloną na okresy historyczne. Odrębną kategorię stanowi dział Rozmaitości, gdzie umieszczono teksty przekrojowe, nie dające łatwo przyporządkować się do poszczególnej epoki lub zawierające ciekawostki, a także Postacie, traktujące o mniej lub bardziej znanych ludziach, związanych z regionem.