Administracja samorządowa powiatu warszawskiego – 1932 r.

“Głos Mazowsza” nr 16 z 17 kwietnia 1932 r. podał bardzo ciekawe informacje dotyczące pracowników samorządu w powiecie warszawskim. Pracownicy umysłowi w samorządach pow[iatu] Warszawskiego W...