Ucieczka ucznia skolimowskiej szkoły – 1947 r.

W “Dzienniku Bałtyckim” z 24 maja 1947 r. (nr 141, s. 4) ukazała się taka to oto nietypowa informacja:     Kto widział tych chłopców? Co...