"Kto nie zna historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie..."

Biuletyn informacyjny nr 15

Informacje czerwcowe będą nieco monotematyczne, bowiem upłynęły pod znakiem odwlekanych z powodu pandemii COVID-19 i obostrzeń pandemicznych premier. 11 czerwca w Ogrodzie Miejskim w Górze Kalwarii,...

0

Bocznice do cegielni

Kolejka wilanowska była jak widzieliśmy przedsięwzięciem jedynie pozornie zaplanowanym, jej przebieg jednak ustalano na bieżąco i dostosowywano w trakcie budowy, dostosowując się do zmieniających okoliczności. Tory...

0

O nadwiślańskim Urzeczu

Urzecze jawi nam się jako region istniejący długo w niezmienionym kształcie, w którym przez wiele lat uprawę pól przerywały coroczne wylewy Wisły, a urzycoki modre przywdziewały...

0