Katastrofa lotnicza pod Skolimowem – 1934 r.

Podporucznik pilot Henryk Adamski urodził się 27 grudnia 1904 r. w miejscowości Barany (pow. lipnowski). W 1927 r. został powołany do obowiązkowej służby wojskowej i przydzielony...