Ksiądz Balul – dopowiedzenie

W ilustrowanym tygodniku religijnym “Posiew” z 1936 roku, w numerze 16 z 19 kwietnia (na stronie 251) umieszczono sprawozdanie ze spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Piasecznie,...