Nie tylko Józef Piłsudski

Zapewne pamiętacie, że w 1919 r. Józef Piłsudski często odwiedzał Chylice gdzie przebywała jego przyszła żona Aleksandra. Rada Gminy Jeziorna uchwałą z 4 listopada 1928 r....