Nie tylko Józef Piłsudski

Zapewne pamiętacie, że w 1919 r. Józef Piłsudski często odwiedzał Chylice gdzie przebywała jego przyszła żona Aleksandra. Rada Gminy Jeziorna uchwałą z 4 listopada 1928 r. nadała Marszałkowi Piłsudskiemu tytuł “Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Jeziorna”. Ale to nie jedyny kontakt rodziny Piłsudskich z tym regionem. 

Okazuje się, że posiadaczem dwóch działek w Skolimowie, w początkach lat 30. XX w.,  był Stefan Piłsudski, daleki krewny Marszałka. Numery policyjne tych działek to 13 i 17, numery hipoteczne L9 i L11 . Dla niezorientowanych skrzyżowanie ulic Przebieg i Mostowej w Konstancinie. 

Wspomniana działka obrysowana na czerwono

Stefan Dominik Giniatowicz-Piłsudski h. Kościesza urodził się 31 stycznia 1870 r. w Kownie. Był najstarszym synem Jana Chryzostoma i Stanisławy z domu Talko Hryncewicz. Około 1900 r. Stefan poślubił Zofię Justynę z domu Lipińską h. Rawicz. Z wykształcenia był prawnikiem, członkiem Towarzystwa Kursów Naukowych w 1910 r. Dzięki niemu przetrwało Archiwum Rodziny Piłsudskich Giniatowiczów z linii czabisko-szyłelskiej, które przechowywane jest obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Dwór w Czabiszkach w dawnych posiadłościach rodziny Giniatowicz-Piłsudskich. Za: dworypogranica.pl

Jego żona Zofia urodziła się 21 lutego 1883 r. Jej rodzicami byli Józef i Stefania Julia z domu Leo właściciele majątku Zaborów Leśny w województwie warszawskim. Siostra matki Aleksandra Klementyna była żoną Piotra Aleksandra Juliusza Wertheima. Zofia przed wojną pracowała w Warszawie w Komitecie Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu, prowadziła zbiórki, wyszukiwała najbardziej potrzebujących oraz dostarczała środki finansowe do szpitali i schronisk PCK. W czasie okupacji służyła w “Bakcylu” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej). W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomiła Szpital Polowy na ul. Wiejskiej 1. Niestety 2 sierpnia 1944 r.  wtargnęli tu Niemcy i wymordowali wszystkie przebywające tu sanitariuszki (wśród nich była Zofia Piłsudska,  Jadwiga Redulska – Jeske). Zginął także tutaj mąż Zofii Stefan Piłsudski. 

Do pozostałych właścicieli wspomnianej działki na Skolimowie jeszcze wrócimy…

 

Może ci się także spodobać...