Zeszyty historyczne

“Zeszyty historyczne” były próbą wydawania lokalnego periodyku traktującego o historii okolic, wzorem podobnych wydawnictw regionalnych ukazujących się w różnych miejscach w Polsce. W zamyśle miały być forum prezentacji różnych autorów i nieregularnym czasopismem o popularnym charakterze, którego wydawanie lub sam pomysł wydawnictwa zostanie przejęty przez UMiG lub KDK. Jako redaktor starałem się aby zamieszczane na nim były inne materiały niż na blogu. Dostępne było przede wszystkim jako PDF, kilka numerów wydrukowanych zostało własnym sumptem. Zebrane zostały materiały na trzeci numer, który się nie ukazał. Co nie wyszło? Ujmując rzecz pokrótce współpraca z UMiG i KDK się nie ułożyła. W chwili obecnej powrót “Zeszytów historycznych” nie jest planowany, a dwa numery można pobrać w tym miejscu całkiem za darmo.

POBIERZ

POBIERZ