Broszury i artykuły

POBIERZ

Folder okolicznościowy wydany z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 2 sierpnia 2015 roku w Mirkowie na budynku dawnej ubezpieczalni, zawierająca m. in. informacje na temat przebiegu Powstania Warszawskiego na terenie gminy Jeziorna, działalności wchodzącego w struktury AK Samodzielnego Batalionu NSZ oraz wspomnienia p. Barbary Żugajewicz-Kulińskiej

POBIERZ

Artykuł Witolda Rawskiego dotyczący działalności i struktur Armii Krajowej w Rejonu V Gątyń (tereny obecnej gminy Konstancin-Jeziorna) opublikowany pierwotnie w numerze 10/2017 Biuletynu Informacyjnego AK

POBIERZ

Artykuł Witolda Rawskiego o kpt. Marianie Bródce-Kęsickim, dowódcy Rejonu V Gątyń opublikowany pierwotnie w numerze 12/2017 Biuletynu Informacyjnego AK

POBIERZ 

Opracowanie dotyczące pracowników służby zdrowia Papierni w Jeziornie w XIX wieku.