Sierpień 1920 r. na Urzeczu (3)

Jak most pod Górą Kalwarią budowano… Wycofujące się jednostki Wojska Polskiego w kierunku Wisły, miały za zadanie obsadzenie zachodniego, lewego brzegu rzeki. Na prawym miały zostać...