Instalacja elektryczna w fabryce w Jeziornie

Dalej zostajemy w temacie “elektrycznym”. W “Przeglądzie Technicznym” nr 4 z 1905 r. znalazłem interesujący tekst dotyczący papierni w Jeziornie.   Towarzystwo Akcyjne Mirkowskiej fabryki papieru....