"Kto nie zna historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie..."

Bocznice do cegielni

Kolejka wilanowska była jak widzieliśmy przedsięwzięciem jedynie pozornie zaplanowanym, jej przebieg jednak ustalano na bieżąco i dostosowywano w trakcie budowy, dostosowując się do zmieniających okoliczności. Tory...

0

O nadwiślańskim Urzeczu

Urzecze jawi nam się jako region istniejący długo w niezmienionym kształcie, w którym przez wiele lat uprawę pól przerywały coroczne wylewy Wisły, a urzycoki modre przywdziewały...

0

Premiera “Sztetl Jeziorna”

Miniony weekend obfitował w premiery na Urzeczu, w piątek pojawił się nowy Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza, w sobotę “Fotoplastykon Otwocki”. O tych premierach napiszemy niebawem oddzielnie, jednak...

0

Tożsamość miejsca

Historia Żydów z Jeziorny to opowieść o zniknięciu, powiedział mi Bart Orlicki, gdy kręciliśmy krótki film o tutejszym sztetlu. Ta obserwacja kogoś patrzącego na to z...

0

Biuletyn informacyjny nr 14

W mijającym miesiącu: upamiętniano Narodowy Dzień Zwycięstwa składając kwiaty z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. W Konstancinie-Jeziornie miało to miejsce na cmentarzu w Skolimowie pod...

0

Browar w Oborach

Ostatni tydzień przyniósł informacje o planach wobec dawnego browaru w Oborach, gdzie nowy właściciel pragnąłby utworzyć Centrum Sztuki Współczesnej. Ciekawa to inicjatywa, choć domniemywać można, iż...

0

Sztetl Jeziorna

Skąd do Jeziorny przybył pierwszy rabin Jehuda Rozencwajg? Gdzie przed wojną znajdowały się w Jeziornie bożnice i ile ich było? Jak naprawdę nazywał się Mojsze Koza,...

0

Historia pewnego zdjęcia

Zagłębiamy się w historię zdjęcia sprzed siedemdziesięciu lat. W rozmowie z Panią Ewą Namyślak poznajemy szczegóły funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 na przełomie lat 40/50-tych XX...

0