Administracja samorządowa powiatu warszawskiego – 1932 r.

“Głos Mazowsza” nr 16 z 17 kwietnia 1932 r. podał bardzo ciekawe informacje dotyczące pracowników samorządu w powiecie warszawskim.

Pracownicy umysłowi w samorządach pow[iatu] Warszawskiego

W skład pow[iatu] Warszawskiego, jak wiadomo, wchodzi 5 miast, 5 gmin letniskowych i 21 gmin wiejskich.

Wszystkie te jednostki administracji samorządowej zatrudniają ogółem 220 pracowników umysłowych (stan na 1 kwietnia r. b.). Są to pracownicy biurowi oraz pracownicy przedsiębiorstw i zakładów samorządowych.

Na miasta przypada 97 pracowników, przy czym najmniejszą liczbą pracowników (6) zatrudnia m[iasto] Zakroczym, a największą m[iasto] Pruszków (38).

W gminach letniskowych pracuje 31 osób, od 4-ch w gmin[ie] Skolimów-Konstancin do 9 w gm[inie] Letnisko-Falenica.

Gminy wiejskie zatrudniają ogółem 92 pracowników, od 2-ch w gm[inie] Zaborów do 10 w gm[inie] Wawer.

Przeciętna miesięczna pensja pracowników wynosi: w miastach od zł 247 (Pruszków) do zł 359 (Otwock); w gminach letniskowych od zł 242 (Legionowo) do zł 287 (Falenica) i w gminach wiejskich od [zł] 183 (Okuniew) do zł 352 (Zaborów).

Urząd Gminy Skolimów-Konstancin (willa “Odpoczynek”)

Jeden pracownik przypada na następującą liczbę ludności:

w miastach: od 522 (Nowy Dwór) do 1034 (Zakroczym),

w gminach letniskowych: od 520 (Skolimów-Konstancin) do 2080 (Falenica),

w gminach wiejskich: od 1530 (Skorosze) do 3973 (Cząstków).

Przeciętna miesięczna wypłata poborów urzędniczych wynosi:

w miastach od zł 1668 (Zakroczym) do zł 9386 (Pruszków); w gminach letniskowych od zł 1044 (Skolimów-Konstancin) do zł 2583 (Falenica); w gminach wiejskich od zł 516 (Cząstków) do zł 2250 (Wawer).

Wydatki osobowe stanowią w stosunku do ogólnej sumy budżetów na 1932/33 rok:

w miastach od 12 proc. (Otwock) do 29 proc. (Nowy-Dwór); w gminach letniskowych od 8 proc. (Skolimów-Konstancin) do 28 proc. (Włochy); w gminach wiejskich od 12 proc. (Jeziorna) do 28 proc. (Bródno).

Cyfry te wymownie świadczą, że uposażenie urzędników samorządowych jest bardzo niskie, a natomiast zakres ich obowiązków i pracy pozostaje w odwrotnie proporcjonalnym stosunku do uposażenia.

 

 

 

Może ci się także spodobać...