Historia okolic – 025 – Bestya z Obór

O bestyi, co terror w kluczu oborskim była zasiała.

Bestya z Obór

 

Prawa autorskie – Paweł Komosa, Bartek Biedrzycki

Licencja nagrania – Creative Commons – BY-NC-SA – uznanie autorstwa – bez zastosowań komercyjnych – na tych samych zasadach. W przypadku chęci wykorzystania prosimy o uprzedni kontakt.