Spis 1921 roku na Urzeczu. Polacy, Niemcy i Żydzi.

Dobiega końca spis powszechny. Tym razem spotyka się on z mieszanymi reakcjami z różnych powodów, których nie będziemy tu analizować. Po latach stanie się obiektem badań historyków patrzących nań bez emocji, podobnie jak my obecnie możemy z dystansem spojrzeć na wyniki spisu przeprowadzonego w 1921 roku w odrodzonej II Rzeczpospolitej. Wówczas były one wyczekiwane, bowiem był to w ogóle pierwszy spis w historii kraju, mającego nowe granice, złożonego z trzech zaborów, który wyszedł z niszczycielskiej wojny. Tym samym miano otrzymać odpowiedź na pytanie ilu ma właściwie obywateli, jakiego są oni wyznania, narodowości czy zawodu. Planowano go przeprowadzić już wcześniej, z myślą o takim działaniu powołano GUS, dla którego przedsięwzięcie okazało się wielkim wyzwaniem. Pierwotnie miał się odbyć w 1920 r., lecz możliwym stał się dopiero po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej i ustaleniu granic. Spis przeprowadzali referenci spisowi, a także wójtowie gmin i urzędnicy. Nastąpiło to w dniu 30 września 1921 roku, choć oczywiście zapewne rozciągnął się nieco w czasie. Jednak wszelkie informacje miały być zebrane i podane ze stanem właśnie na ten dzień.

„Zbytecznem byłoby rozwodzić się nad znaczeniem spisu; dość powiedzieć, że na przeciąg 10 lat […] wyniki jego będą jedynem pewnem źródłem poznania Polski współczesnej […], stanowić będą materiał pierwszorzędnej doniosłości. Niema takiej organizacji społecznej, zawodowej, kulturalno-oświatowej czy politycznej, któraby nie oczekiwała z zainteresowaniem wyników spisu” pisał ówczesny Kurier Warszawski. Jak miarodajne były wyniki tego spisu? Pamiętać należy, iż społeczeństwo było zupełnie inne niż obecnie, inny był stosunek do władz, nie tylko z powodu doświadczeń zaborczych, ale również z powodu odrodzenia kraju. Z pewnością więc wiarygodny jest jeśli chodzi o podawane dane, choć wziąć trzeba poprawkę na fakt, iż w dniu 30 września pełniących służbę wojskową spisano w ich jednostkach, a nie w miejscach zamieszkania. 

Ciekawym będzie więc przyjrzenie się jak wyglądały wyniki spisu na Urzeczu. Choć poprzedni spis przeprowadzono tu w 1913 roku, jego wyniki są mocno ogólne, bo dotyczą jedynie danych w odniesieniu do ówczesnych gmin. W tym wypadku dysponujemy już informacjami o wszystkich ówczesnych miejscowościach. Warto więc spojrzeć bliżej na mikroregion, bo to pierwsze tak dokładne i kompletne informacje jakimi o nim dysponujemy. Wyniki spisu zostały opublikowane i dostępne są w bibliotekach cyfrowych, jednak przebijanie się liczne tomy publikacji i ich strukturę nie jest łatwe. Stąd też idea zebrania ich w jednym miejscu dla wszystkich zainteresowanych. Poniżej przedstawiono miejscowości położone na Urzeczu i jego granicach w 1921 roku. Ich lista różni się nieco od wymienionych przez Ł. M. Stanaszka w publikacji o mikroregionie z racji faktu, iż wiele spośród wzmiankowanych w tamtym tekście miejscowości historycznych (Sosnka, Jelita itd.) w 1921 roku już nie istniało. Spis uzupełniono o część osad z tych samych przyczyn pominiętych. Dodano także folwarki, to z racji faktu, iż w części gmin spisano je łącznie z sąsiednimi wsiami (np. Olechów wraz z Kabatami), stąd też dla kompletu informacji wymieniono pozostałe folwarki. Tym bardziej, że robotnicy rolni pracowali na polach Urzecza, wchodząc w kontakt z mieszkańcami sąsiednich miejscowości. Niemożliwym okazało się podanie wyników z osad w 1921 roku będących już po reformie 1916 r. częścią Warszawy – Saskiej Kępy czy Czerniakowa i Siekierek. Mimo, iż te dwie ostatnie wciąż zachowywały wówczas swój wiejski charakter, nie wyodrębniono już ich w wynikach spisu z cyrkułów miejskich. Stąd też danych tych brakuje. Wreszcie z prezentacji danych wyłączono wszystkie letniska, bowiem w dniu 30 września spisano w nich letników, co zaburzyłoby pewien obraz wiejskiej społeczności Urzecza.  Zainteresowanych samymi wynikami spisu odsyłam niżej, pozwolę sobie jeszcze na krótkie omówienie w kategorii mnie osobiście najbardziej interesującej, czyli tutejszego tygla kulturowego, gdzie spotykali się Polacy, Żydzi i niemieccy potomkowie olędrów. W 1921 roku na Urzeczu było jedno miasto – Góra Kalwaria. Karczew miał status osady miejskiej, co stanowiło pozostałość po czasach rozbiorowych i degradacji po Powstaniu Styczniowym, gdy wiele miejscowości pozbawiono praw miejskich, pozostawiając im taki status, by odróżnić je od wsi. 

Liczebność mieszkańców żydowskiego pochodzenia na Urzeczu prezentowała się następująco:

Gmina 1921

Miejscowość

Budynki mieszkalne

Ogółem ludności

Katolicy

Mojżeszowe

Polska

Żydowska

Miasto

Góra Kalwaria

307

5496

2416

2961

3121

2361

Sobienie-Jeziory

Sobienie-Jeziory

167

1888

449

1439

1506

 

Karczew

Karczew

369

3266

2428

836

2483

782

Jeziorna

Konstancinek

88

1455

1045

399

1135

320

Jeziorna

Jeziorna Królewska

86

824

687

137

706

118

Jeziorna

Cieciszew

41

310

285

21

295

11

Zagóźdź

Zerzeń

43

282

268

14

282

 

Czersk

Szpruch

1

11

 

11

11

 

Wilanów

Kępa Zawadowska

36

234

48

8

54

8

Wilanów

Powsinek

110

900

886

6

894

6

Zagóźdź

Borków

46

354

348

6

348

6

Karczew

Przewóz Karczewski)

35

241

235

6

241

 

Czersk

Czersk

93

492

484

5

487

5

Jeziorna

Bielawa

93

736

731

4

736

 

Jeziorna

Jeziorna Oborska

25

312

308

4

308

4

Jeziorna

Klarysew

12

174

149

2

165

 

Jeziorna

Goździe

1

16

14

2

16

 

Czersk

Potycz

23

232

230

2

230

2

Karczew

Ostrówiec

63

430

428

2

430

 

Sobienie-Jeziory

Śniadków Górny

69

283

375

2

106

 

Sobienie-Jeziory

Wysoczyn

53

387

386

1

87

 

Zwraca uwagę rozbieżność pomiędzy liczbą osób wyznania mojżeszowego i narodowości żydowskiej. Powyższe jest wynikiem faktu, iż w II Rzeczpospolitej Żydzi nie stanowili mniejszości narodowej, tylko religijną (zresztą nie tylko w ówczesnej Polsce w tym czasie tak przyjmowano). Sprawiło to, iż w części przypadków jak w choćby w Sobieniach-Jeziorach urzędnik spisowy ewidentnie uznał tamtejszych Żydów za Polaków. Jednak w pozostałych gminach wyraźnie spisano ich zgodnie z tym co podali, co prowadzi nas do ciekawych wniosków. Region był miejscem silnego oddziaływania chasydyzmu, z powodu obecności cudownego cadyka, w XX wieku pojawili się syjoniści i dochodziło do silnych sporów (co opisywano niedawno). Możemy więc być pewni, że to chasydzi deklarowali się jako osoby narodowości żydowskiej wyznania mojżeszowego. Syjoniści i wszyscy pozostali podawali, iż są narodowości polskiej, w myśl sformułowanej w XIX wieku zasady,  iż Żydem (w rozumieniu obrządku) jest się w domu, lecz na zewnątrz obywatelem takim jak inni. Nie bez znaczenia był także fakt, iż wielu z nich po odzyskaniu niepodległości i wojnie 1920 roku czuło się rzeczywiście Polakami – obywatelami odrodzonego Państwa.

Liczby nie przynioszą zaskoczeń. Najsilniejsza żydowska społeczność to oczywiście Góra Kalwaria. Zaskakuje bardzo wysoka liczebność Żydów w Sobieniach-Jeziorach, choć wiadomym jest, iż jeszcze w 1939 roku Żydzi stanowili 75% mieszkańców miejscowości. Jest to wynik sprowadzenia tu społeczności jeszcze przez Jacka Jezierskiego celem rozwoju gospodarczego tych okolic. Karczew czy miejscowości gminy Jeziorna zajmują kolejne pozycje z racji bliskości rynku handlowego, jaki stanowiły okoliczne letniska i przemysł w postaci Papierni. W przypadku Cieciszewa tradycje żydowskiej obecności sięgają jeszcze pierwszej połowy XIX wieku i jedynego znanego mi jak dotąd przypadku prowadzenia gospodarstw rolnych przez Żydów na Urzeczu. Pozostała obecność z niektórych wsiach jest jak widać szczątkowa i wiązała się z wykonywaniem takich zawodów jak karczmarstwo czy wszechobecny handel.

Ciekawe informacje przynosi także przyjrzenie się potomkom niemieckojęzycznych osadników na Urzeczu. Celowo używam takiego określenia bowiem nakładają się tu trzy żywioły: olęderskie osadnictwo z końca XVIII wieku, pruska kolonizacja z początku wieku XIX oraz osadnictwo niemieckie z XIX wieku inspirowane przez właścicieli dóbr ziemskich.

Gmina 1921

Miejscowość

Budynki mieszkalne

Ogółem

Katolicy

Ewangelicy

Polska

Niemiecka

Wilanów

Kępa Zawadowska

36

234

48

174

54

172

Miasto

Góra Kalwaria

307

5496

2416

110

3121

5

Jeziorna

Kępa Okrzewska

14

97

31

66

88

8

Wilanów

Kępa Latoszkowa

14

80

22

58

23

57

Jeziorna

Kierszek

17

108

66

42

108

 

Jeziorna

Kępa Oborska

15

103

69

34

103

 

Czersk

Kępa Kosomiecka

5

31

 

31

31

 

Jeziorna

Kępa Falenicka 

5

31

8

23

29

2

Wilanów

Kępa Nadwilanowska i Nadwiślańska

27

211

200

11

204

7

Karczew

Kępa Nadbrzeska

28

185

175

10

185

 

Jeziorna

Konstancinek

88

1455

1045

7

1135

 

Kąty

Wólka Dworska

35

242

235

7

242

 

Zagóźdź

Nowa Wieś

26

120

113

7

113

7

Wilanów

Powsinek

110

900

886

6

894

 

Kąty

Brześce

48

455

449

6

355

 

Jeziorna

Jeziorna Fabryczna

22

791

784

5

791

 

Jeziorna

Marynin

1

33

28

5

33

 

Karczew

Władysławów

6

24

19

5

19

5

Jeziorna

Cieciszew

41

310

285

4

295

4

Kąty

Moczydłów

50

350

346

4

350

 

Czersk

Czersk

93

492

484

3

487

 

Wilanów

Powsin

121

908

905

2

833

 

Jeziorna

Bielawa

93

736

731

1

736

 

Wilanów

Wilanów

106

1158

1151

1

1153

6

W tym wypadku naszym podstawowym wyróżnikiem musi być wyznanie ewangelickie, choć jak pamiętamy w XIX wieku zdarzali się choćby na Kępie Okrzewskiej osadnicy olęderscy wyznania katolickiego. Nieco inaczej należało by potraktować Górę Kalwarię, gdzie społeczność ewangelicka i niemiecka nie była powiązana z osadnikami-włościanami, lecz rozwojem miasta i tutejszym garnizonem. Do pełnego obrazu brakuje tu niemieckiej społeczności gmin Kąty i Nowo-Iwiczna, ale przyjąwszy, iż ukazujemy jedynie mikroregion powyższą możemy tu pominąć. Dane prowadzą do ciekawych wniosków. Kępę Zawadowska i Kępa Latoszkowa to siedziby osadnictwa niemieckiego z lat trzydziestych XIX wieku, którzy dołączyli do niewielkiej w tym czasie olęderskiej osady na Kępie Zawadzkiej. Był to żywioł przybyły z Niemiec, który pielęgnował swój język i zwyczaje. I jak łatwo zauważyć w tym wypadku praktycznie wszyscy ewangelicy zadeklarowali, iż są narodowości niemieckiej. Odmienna sytuacja panuje zaś w dawnych wsiach olęderskich – Kępie Falenickiej, Okrzewskiej czy Oborskiej. Tutak praktycznie wszyscy mieszkańcy wyznania ewangelickiego deklarują się jako Polacy. Są potomkami olęderskich osadników przybyłych tu w XVIII wieku z terenów Rzeczpospolitej zajętych przez zabór pruski. Już wówczas mimo niemieckiego języka nie czuli związku z Prusami, a raczej Rzeczpospolitą. I jak widać po prawie 150 latach niewiele się zmienia, przypomnieć można jeszcze, iż na Kępie Okrzewskiej dekorowali swe ziemianki orłem w koronie, co najlepiej oddaje ich przekonania. To kolejny przyczynek wskazujący nam czemu podczas II wojny światowej niemieccy mieszkańcy Kępy Zawadowskiej i Latoszkowej z gorliwością propagowali hitleryzm prześladując Polaków, a także swych rodaków, którzy się z nimi nie zgadzali, zaś tych z gminy Jeziorna uznawano za sojuszników, którzy pomagali miejscowym rolnikom. Dość wysoko jest także Kierszek, gdzie od XIX wieku istniała silna niemiecka mniejszość, stanowiąca odłam pruskich osadników z Józefosławia. W pozostałych wsiach mamy po kilka rodzin dawnych osadników. Tabela nie wymienia Kępy Radwankowskiej (Warszawickiej), w której osób narodowości polskiej było 64, lecz mieszkało tam 19 osób innego wyznania niż katolickie i ewangelickie. Nie wiemy niestety jakie było wpisane pod taką kategorią przez urzędnika spisowego. Podobnie w Kępie Kosumieckiej w Czersku wszyscy ewangelicy uznani zostali za Polaków.

Kończąc to omówienie, poniżej prezentuję resztę wyników spisu dla całego Urzecza. Dla ułatwienia lektury podzielono go na przedwojenne gminy (które w większości obecnie nie istnieją). Pominięto kategorię rodzaj osady oraz budynki niemieszkalne oraz narodowość nieustalona, bo taka tu nie wystąpiła. Miejscowości wymieniono w kolejności znanej z książki “Nadwiślańskie Urzecze” – podróżujemy wzdłuż lewego brzegu Wisły na południe z powrotem.  Wyniki zaczerpnięto ze Skorowidza miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r, w którym opublikowano w wielu tomach wyniki tego spisu.  Oczywiście przy tak dużej ilość cyferek istnieje możliwość, iż gdzieś popełniono literówkę, więc proszę o informacje dotyczące wszelkich zauważonych pomyłek. Jeśli ktoś nie wie gdzie szukać interesującej miejscowości zawsze może to uczynić przy pomocy kombinacji klawiszy CTRL+F.

Wedle spisu w dniu 30 września 1921 roku na Urzeczu mieszkało 38 519 osób, z czego 31 654 stanowili katolicy, 638 ewangelicy, 5868 osób było wyznania mojżeszowego. Polakami czuło się 33 312 osób, Niemców było 273, zaś Żydów 3637. Pozostałą niewielką liczbę stanowiły osoby innej narodowości i wyznania, którego nie sprecyzowano.

Gmina Wilanów

Miejscowość

Budynki 

Ogółem

M

K

Katolicy

Ewangelicy

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Augustówka

33

268

131

137

268

     

268

     

Kępa Nadwilanowska i Nadwiślańska

27

211

102

109

200

11

   

204

7

   

Wilanów

106

1158

544

614

1151

1

 

6

1153

6

   

Morysinek

4

32

20

12

32

     

32

     

Powsinek

110

900

446

454

886

6

6

2

894

 

6

 

Zawady

49

447

214

233

447

     

447

     

Bartyki

3

15

8

7

15

     

15

     

Kępa Zawadowska

36

234

108

126

48

174

8

4

54

172

8

 

Wolica

40

336

158

178

336

     

336

     

Lisy

15

88

46

42

88

     

88

     

Natolin

4

48

27

21

48

     

48

     

Zamość

19

143

66

77

143

     

143

     

Latoszki

10

65

36

29

65

     

65

     

Kępa Latoszkowa

14

80

40

40

22

58

   

23

57

   

Kabaty

67

458

217

241

457

1

   

458

     

Powsin

121

908

419

489

905

2

 

1

833

     

Gmina Jeziorna

Miejscowość

Budynki 

Ludzie

M

K

Katolicy

Ewang.

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Kępa Falenicka

5

31

17

14

8

23

   

29

2

   

Kępa Okrzewska

14

97

49

48

31

66

   

88

8

 

1

Kępa Oborska

15

103

49

64

69

34

   

103

     

Okrzeszyn 

16

105

50

55

105

     

105

     

Habdzinek 

9

62

30

32

62

     

62

     

Obórki

11

74

40

34

74

     

74

     

Bielawa

93

736

346

390

731

1

4

 

736

     

Łęczyca

5

40

23

17

40

     

40

     

Gawroniec

11

69

30

39

69

     

69

     

Janówek

2

7

3

4

7

     

7

     

Kierszek

17

108

60

48

66

42

   

108

     

Klarysew

12

174

90

80

149

14

2

9

165

   

9

Nadbrzeże

2

15

5

10

15

     

15

     

Koło

8

68

35

33

68

     

68

     

Kliczyn

7

45

24

21

45

     

45

     

Borek

6

54

26

28

54

     

54

     

Opacz

33

263

131

132

26

             

Ciszyca 

14

87

44

43

87

     

87

     

Habdzin 

17

147

70

72

147

     

147

     

Jeziorna Królewska

86

824

401

423

687

 

137

 

706

 

118

 

Konstancinek

88

1455

672

783

1045

7

399

4

1135

 

320

 

Jeziorna Oborska

25

312

142

170

308

 

4

 

308

 

4

 

Jeziorna Fabryczna

22

791

336

455

784

5

 

2

791

     

Obory

12

184

89

95

184

     

183

   

1

Obory cegielnia

6

191

95

96

191

     

191

     

Łęg

33

294

157

137

294

     

294

     

Czernidła

14

148

78

70

148

     

148

     

Gassy

23

175

87

88

175

     

175

     

Kopyty

9

67

36

31

67

     

67

     

Imielin 

2

46

17

29

46

     

46

     

Józefów

1

6

4

2

6

     

6

     

Goździe 

1

16

8

8

14

 

2

 

16

     

Piaski

20

139

68

71

139

     

139

     

Cieciszew

41

310

155

155

285

4

21

 

295

4

11

 

Łyczyn

2

49

28

21

49

     

49

     

Marynin

1

33

10

23

28

5

   

33

     

Słomczyn

30

303

133

170

303

     

303

     

Gmina Kąty

Miejscowość

Budynki 

Ludzie

M

K

Katolicy

Ewang.

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Turowice

20

125

75

54

125

     

125

     

Kawęczyn

23

207

98

89

207

     

207

     

Dębówka

20

144

63

81

144

     

144

     

Brześce

48

355

210

245

449

6

   

355

     

Podłęcze Brzeskie

35

262

114

148

262

     

262

     

Podłęcze Wólczyńskie

5

34

16

18

34

     

34

     

Wólka Załęska

18

114

55

59

114

     

114

     

Wólka Dworska

35

242

121

121

235

7

   

242

     

Moczydłów

50

350

167

183

346

4

   

350

     

Miasto Góra Kalwaria

Miejscowość

Budynki 

Ludzie

M

K

Katolicy

Ewang.

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Góra Kalwaria

307

5496

2535

2961

2416

110

2961

8

3121

5

2361

9

Gmina Czersk

Miejscowość

Budynki 

Ludzie

M

K

Katolicy

Ewang.

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Kępa Kosumiecka 

5

31

17

14

 

31    

31

     

Czersk

93

492

240

252

484

3

5

 

487

 

5

 

Cuple

3

17

7

10

17

     

17

     

Dębina

13

115

50

65

115

     

115

     

Gródź

1

9

5

4

9

     

9

     

Kępa Radwankowska

9

70

32

38

70

     

70

     

Ostrówik

8

48

23

25

48

     

48

     

Brzumin 

19

201

104

97

201

     

201

     

Borki 

9

58

27

31

58

     

58

     

Tatary

3

25

13

12

25

     

25

     

Coniew

31

219

108

111

219

     

219

     

Szpruch

1

11

4

7

   

11

 

11

     

Podgóra 

25

191

96

95

191

     

191

     

Królewski Las 

30

182

80

102

182

     

182

     

Podosowa

11

65

37

28

65

     

65

     

Potycz

23

232

115

117

230

 

2

 

230

 

2

 

Gmina Wilga

Miejscowość

Budynki 

Ludzie

M

K

Katolicy

Ewang.

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Zalesie

10

77

41

36

77

     

77

     

Goźlin Mały 

24

175

78

97

175

     

175

     

Mariańskie Porzecze

24

138

66

72

138

     

138

     

Sambodzie

7

37

17

20

37

     

37

     

Nieciecz

18

136

71

65

136

     

136

     

Gmina Sobienie-Jeziory 

Miejscowość

Budynki 

Ludzie

M

K

Katolicy

Ewang.

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Radwanków Szlachecki

11

81

35

46

82

     

81

     

Sobienie-Jeziory

167

1888

895

993

449

 

1439

 

1506

   

382

Piwonin

62

325

160

165

325

     

325

     

Śniadków Dolny

23

141

77

64

141

     

141

     

Śniadków Górny

69

283

190

204

375

 

2

 

106

     

Kępa Wysocka

23

135

6

69

127

   

12

57

 

12

 

Wysoczyn 

53

387

191

19

386

 

1

 

87

     

Wysoczyn Nowy

4

30

13

1

30

     

30

     

Szymanowice Duże

41

277

135

142

277

     

277

     

Szymoniewice Małe

24

152

70

82

152

     

152

     

Celbuda

7

40

19

21

40

     

40

     

Leśniki

6

43

2

23

43

     

32

     

Siedzów 

32

283

142

141

283

     

283

     

Gusin 

41

249

117

132

249

     

249

     

Gmina Warszawice

Ostrówek (Ostrów)

15

20

10

10

20

     

20

     

Kosumce 

55

377

188

189

377

     

377

     

Dziecinów

111

728

364

364

728

     

728

     

Kępa Radwankowska 

8

64

32

32

45

   

19

64

     

Radwanków Królewski

13

106

54

52

106

     

106

     

Gmina Karczew

Miejscowość

Budynki 

Ludzie

M

K

Katolicy

Ewang.

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Świdry Wielkie

59

284

142

142

284

     

284

     

Przewóz 

35

241

110

131

235

 

6

 

241

     

Karczew 

369

3266

1608

1658

2428

 

836

2

2483

 

782

 

Nadbrzeż

61

412

193

219

412

     

412

   

1

Otwock Mały

43

240

124

116

240

     

240

     

Otwock Wielki

79

534

237

297

534

     

534

     

Wygoda

3

22

12

10

22

     

22

     

Ostrówiec

63

430

213

217

428

 

2

 

430

     

Rosłonki

8

60

29

31

60

     

60

     

Kępa Nadbrzeska 

28

185

89

96

175

10

   

185

     

Władysławów

6

24

11

13

19

5

   

19

5

   

Kępa Pijarska

7

48

25

23

48

     

48

     

Glinki

47

361

191

170

361

     

361

     

Julianów

5

38

19

19

38

     

38

     

Kępa Gliniecka

35

246

118

128

       

246

     

Sobiekursk

14

179

83

96

178

1

   

179

     

Maksymilianów

1

9

3

6

9

     

9

     

Piotrowice

43

293

150

143

293

     

293

     

Gmina Zagóźdź

Miejscowość

Budynki 

Ludzie

M

K

Katolicy

Ewang.

Mojż.

Inne

Polska

Niemiecka

Żydowska

inna

Bluszcze

5

32

15

17

32

     

32

     

Las

107

695

338

357

695

     

695

     

Zbytki

64

460

224

236

459

   

1

459

 

1

 

Wólka Zerzeńska

24

168

80

88

168

     

168

     

Zerzeń

43

282

122

160

268

 

14

 

282

     

Borków

46

354

169

185

348

 

6

 

348

 

6

 

Miedzeszyn 

41

272

127

145

272

     

272

     

Julianów

11

50

28

22

50

     

50

     

Skrzypki

4

24

14

10

24

     

24

     

Falenica

1

2

1

1

2

     

2

     

Błota

30

186

94

92

185

   

1

185

 

1

 

Nowa Wieś

26

120

62

58

113

7

   

113

7

   

Świdry Małe

34

190

86

104

187

   

3

187

   

3

 

Może ci się także spodobać...