Jak Szczepan Piotrowski nauczycieli zbuntował – 1916 r.

Rok 1916. Trzeci rok wojny. Drugi rok obecności Niemców na terytorium Królestwa Polskiego. Dwa lata okupacji były okresem aż nadto długim, aby “nieufność pogłębić i nienawiść”...