Biuletyn informacyjny nr 28

Po czerwcowych atrakcjach okres wakacyjny przyniósł nam uspokojenie i wypoczynek, więc wydarzenia lipca i sierpnia przedstawiamy w ostatnim dniu odpoczynku od szkoły.

  • 3 lipca na Wisłą odbyły się Wianki na Urzeczu, nawiązujące do dawnej tradycji. W ramach atrakcji prezentowano oryginalne stroje z Urzecza z XIX wieku, czy kilimy z Polesia/Kołbielszczyzny. Była także kuchnia Urzecza.

  • Portal zaliczył tradycyjny wakacyjny odpoczynek, ale za to w Biuletynie Gminy Konstancin-Jeziorna ukazał się ciekawy artykuł naczelnego o zapomnianej tradycji kwiatowych parad w letniskach Konstancin i Skolimów.

  • Warto odnotować także, iż portal stał się przedmiotem badania naukowego dotyczącego zjawiska cyfrowego regionalizmu, a w pracy znaleźć można omówienie naszej działalności, a także przypadku stosowanej komunikacji i budowania tożsamości w przestrzeni historyczno-regionalnej. Wśród zamieszczonych poglądowo wywiadów przeprowadzonych przez prof. Krzysztof Wasilewski znalazł się i ten przeprowadzony z redaktorem naczelnym

  • 1 sierpnia w regionie odbyły się obchody wybuchu Powstania Warszawskiego. Upamiętniliśmy je jako portal zapalając znicze w miejscach pominiętych oficjalnymi uroczystościami, podobnie w dniu 15 sierpnia. W tym miejscu odnotujmy, iż z okazji 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej w Jeziornie w miejsce starego krzyża “pielgrzymkowego” ustawiono nowy, upamiętniający właśnie tę rocznicę.

  • 9 sierpnia mimo wakacji wrócił Konstanciński Klub Historyczny. Spotkanie odwoływało się właśnie do wydarzeń 15 sierpnia.

  • 7 sierpnia Witold Rawski wziął udziałw  spacerze historycznym w Piasecznie. Przewodniczka Dorota Zając opowiadała o miejscach, domach, ludziach, zdarzeniach związanych z okolicą. O wydarzeniach tych dawnych i tych współczesnych. A Witold Rawski o historii harcerstwa, wojskowości, ale nie tylko

  • W sierpniu w Piasecznie obchodzono także inne rocznice związane z Powstaniem Warszawskim.

  • W sierpniu zdemontowano jeden z ostatnich wiatraków na Urzeczu – w Sobieniach Kiełczewskich – po to aby odtworzyć go w pierwotnym kształcie w skansenie w Wilanowie w Folwarku Zachodnim. To bardzo dobra wiadomość, że dzięki staraniom wielu osób udało się go uratować. Wiatrak wzniesiony został w 1837 r. z inicjatywy hr. Seweryna Łubieńskiego, a budowniczym obiektu był Stefan Bochański, który zakończył swe prace 1 stycznia 1838 roku – zgodnie z inskrypcją na belce: “Błogosław Boże Jaśnie Pana który młyn funduje niech JEgo Pan Bóg wzdrowiu i szczęściu serwuje. Budowniczy Stefan Bochański Dnia 1 stycznia 1838 Roku. Fundator Jaśnie W. H. Sew. Łub”. Wiatrak od lat sześdziesiątych XIX wieku pozostawał w rodzinie młynarzy Bączkowskich i pracował z napędem wiatrowym do czerwca 1969 r., kiedy urwały się śmigła. Ostatnie zdemontowano w 1978 r.