Dożynki w Opaczy – 1935 r.

We wrześniu 1935 r. Koło Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej we wsi Opacz zorganizowało dożynki. Pismo “Wici” w numerze 37 z 15 września 1935 r. opublikowało tekst autorstwa G. Kopytówny:

W Opaczy powiatu warszawskiego odbyło się dnia 1 września „Żniwne Święto” na które zgromadziła się ludność z całej okolicy. Obrzęd żniwny zorganizowało „wiciowe” Koło wraz z przedkolem. Na czele korowodu szedł oracz z pługiem, siewca, po czym żeńcy z kosami, sierpami i grabiami — za nimi kapela w otoczeniu dziewcząt — a za nimi długi orszak uczestników obrzędu żniwnego.

Dożynki, “Kurier Literacko-Naukowy” nr 30 z 1930 r.

Na miejscu obrzędowym odśpiewaliśmy „W morzu łez“ — po czym wiceprezeska powitała wszystkich zebranych i przemówiła słów kilka o „Żniwnem Święcie”. Dalej odbyło się złożenie wieńca ojcom. Imieniem ojców przemówił do nas z głębokim wzruszeniem Franciszek Wiewióra. Gdy skończył — inscenizowaliśmy „Błogosławioną dobroć” — po czym nastąpiło dzielenie chlebem. Inscenizowaliśmy jeszcze wiersz Młodożeńca „Nasza robota” i inne. Młodzi z przedkola inscenizowali „Sierotkę” — śpiewali też swoją piosenkę „Czarna jaskółeczka”.

Franciszek Wiewióra (1893-1971), za: myheritage.pl

Wreszcie mnóstwem przyśpiewek zakończyliśmy obrzęd.

Kim była autorka tej krótkiej informacji. Genowefa Kopyt urodziła się 23 stycznia 1917 r. w Borku. Była założycielką miejscowego koła organizacji “Wici”. Przez wiele lat pracowała jako bibliotekarka w Opaczy. Zmarła 4 października 2008 r. Jej mężem był Józef (ur. 1909 r.) inicjator i współbudowniczy szkoły w Opaczy. W latach 1940-44 i 1950-53 pełnił obowiązki kierownika miejscowej szkoły .

Zdjęcie ze strony opacz.edu.pl

Może ci się także spodobać...