Pracownie Konserwacji Zabytków w dworze w Oborach

W końcu 2019 r. dwór w Oborach trafił w ręce Fundacji Rodziny Staraków. Fundacja zamierza przeprowadzić generalny remont i rewitalizację parku i budynków. Ale nim to się stanie, warto cofnąć się trochę w czasie…

Dwór w Oborach, lata 30. XX wieku

            Rzadko zaglądacie zapewne do materiałów przygotowywanych przez Pracownie Konserwacji Zabytków. A czasami warto rzucić na nie okiem…

            W 1973 r. Oddział PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie – Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej wydał zeszyt “Katalog dokumentacji i prac konserwatorskich Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 1951-1971. Województwo Warszawskie” w opracowaniu Zofii Baranowskiej i Andrzeja Grzybkowskiego. Pozycja ta została wydana w nakładzie 300 egzemplarzy.

            Na stronie 22 pod numerami 228. i 229. zawarta jest informacja o pracach prowadzonych przez Oddział Warszawski PKZ w dworze w Oborach.

Dwór w Oborach, brama wjazdowa. Październik 2019 r.

            Przeprowadzono tutaj w 1959 r. i 1961 r. prace budowlano-konserwatorskie polegające na:

– remoncie poddasza oraz pokrycia dachowego;

– pracach zabezpieczająco-konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych;

– montażu i osadzeniu głównej bramy wjazdowej i galeryjki na ogrodzeniu parku

(do wszystkich tych prac zachowały się książka obmiaru i dziennik budowy).

Dwór w Oborach, strych, dobrze widoczna konstrukcja. Kiedyś były tu pomieszczenia mieszkalne. Pażdziernik 2019 r.

            Dziesięć lat później, w 1970 r., zespół pod kierownictwem M. Rutkowskiej prowadził w dworze oborskim malarskie prace konserwacyjne malowideł ściennych: Ukrzyżowanie (?), Połów ryb, Uspokojenie burzy, Chrzest Chrystusa (kaplica z 1893 r.) polegające na ich oczyszczeniu, kitowaniu i punktowaniu.

Dwór w Oborach, malowidło w kaplicy. Październik 2019 r.

Może ci się także spodobać...