Prezydent Ignacy Mościcki w Piasecznie – 1928 r.

Na zaproszenie władz Centralnego Związku Kółek Rolniczych, Prezydent Ignacy Mościcki 3 czerwca 1928 r. wyjechał ze stolicy na spotkanie z polskimi rolnikami. Towarzyszyli mu: podpułkownik Wojciech Fyda, adiutant przyboczny Prezydenta rotmistrz Kazimierz Jurgielewicz, kapitan Tadeusz Ropelewski, doktór Zygmunt Skowroński, minister rolnictwa Karol Niezabytowski, jego sekretarz Stanisław Leśniowski. Pierwszego dnia przed południem towarzyszył Prezydentowi jeszcze minister reform rolnych Witold Staniewicz. Na terenie poszczególnych województw towarzyszyli Prezydentowi wojewodowie: warszawski Stanisław Twardo, kielecki Władysław Korsak, łódzki Władysław Jaszczołt. Ze strony Związku towarzyszyli głowie państwa: wiceprezes CZKR Andrzej Czapski, kierownicy Wiesław Czermiński i Tadeusz Niedzielski. W niektórych miejscowościach obecny był prezes CZKR Tomasz Wilkoński.
Ignacy Mościcki, 1925 r.
Zdjęcie za: pl.wikipedia.org

[…] Pierwszy postój [Prezydenta] wypadł w Piasecznie (pow. warszawski). Po powitaniu przy bramie triumfalnej Pana Prezydenta przez prezesa Wojewódzkiego Zw[iązku] Kółek Rolniczych p. [Zdzisława] Czałbowskiego i prezesa miejscowego kółka rolniczego, p. Jana Laferego, który spotkał Pana Prezydenta w otoczeniu członków zarządu kółka p[anów]: Piotra Kazubka, K. Makowskiego, Witkowskiego i innych. Pan Prezydent był obecny przy poświęcaniu kamienia węgielnego pod Dom Ludowy Jego Imienia, położył pierwszą cegłę i złożył podpis na akcie założycielskim Domu, po czym zwiedził odbywający się pokaz bydła nizinnego, obejrzał roboty melioracyjne spółki wodnej, zapoznał się w mieszkaniu p. Laferego z działalnością kółka, spółki maszynowej i Kasy Stefczyka, zlewni mleka i innych urządzeń miejscowych organizacji drobnego rolnictwa. 

Z Piaseczna przez Górę Kalwarię i Grójec przejechaliśmy do wsi Wilczogóra, w pow. grójeckim […]

Pan Prezydent wraz z otoczeniem udaje się na poświęcenie Domu Ludowego,
 mleczarni spółdzielczej i kasy spółdzielczej w Piasecznie 
 
Zwiedzanie robót melioracyjnych na polach członków kółka rolniczego w Piasecznie
 

za: “Poradnik gospodarstw wiejskich” nr 25 z 17 czerwca 1928 r.

 

Może ci się także spodobać...