Kolberg – Wisła – 1866

Nie rozpoznajecie osoby ze zdjęcia?

To nic, większość nie ma zielonego pojęcia kto to jest. Tylko nieliczni wiedzą kto zacz… A jest to osoba, która w istotny sposób łączy się z przeszłością terenów naszej gminy. Tym osobnikiem jest Kolberg. Nie, to nie ten o którym myślicie…

Jest nim Wilhelm Karol Adolf Kolberg (1807-1877) inżynier budownictwa wodnego i lądowego, hydrolog Wisły, metrolog i kartograf, starszy brat Oskara Kolberga (1814-1890) etnografa, encyklopedysty, folklorysty i kompozytora. Syn Wilhelma Bronisław Edward (1844-1900) był także inżynierem i pracował przy regulacji Wisły.

Przy współudziale Wilhelma Kolberga, w połowie lat sześćdziesiątych XIX w., powstało wybitne dzieło, czyli “Plany rzeki Wisły w granicach Królestwa Polskiego: od Niepołomic do Wołuszewa, od wersty 0 do wersty 568: według pomiarów i sprawdzeń w latach 1860-1866 przez Jnżenierów Krzyczkowskiego, Jeziorkowskiego, Jllukiewicza i Russiana: z dodaniem sytuacyi podług planów nizin i karty topograficznej pod kierunkiem członka Zarządu Komunikacyi Jnspektora Kolberga sporządzone…….” Plany w podziałce 1:40000 zostały wykonane w warszawskiej Litografii Marcellego Gotz’a. Na jednym z arkuszy tego dzieła znajdujemu interesujący nas teren (pokazuję jedynie fragment tego arkusza):

Przyjrzyjcie się dobrze jak płynęła Wisła… zobaczcie także jaka odległość dzieliła obie skarpy wiślane. W środku widać tereny zalewowe, łąki, jeziorka, strumyki. Na Wiśle zaznaczone są wszystkie wysepki. Widać kościół w Powsinie i powsińską cegielnię. Zaznaczona jest papiernia. Też są Kępy. Jak pisał na naszym portalu Paweł Komosa “Kępami zwano wyspy lub wzniesienia terenu na rzekach i bagnach, a wiele spośród nich powstawało na Wiśle wskutek częstych zmian koryta rzeki. Wówczas część lądu odcinana przez wodę znajdowała się pośrodku rzeki, nierzadko przemieszczając się na drugi brzeg. Czasem z wody wynurzały się łachy, po latach zmieniając się w porośnięte drzewami wysepki“. Na wschód od wsi Gassy (u góry) widać łachę na której stoi sześć budynków. Wcześniej była to wyraźnie wyspa….

Pięknie ten proces na Wiśle widać na załączonych poniżej zdjęciach …..

zdjęcia za: inzynieria.com, polityka.pl, youtube.com, pgi.gov.pl (fot. Marek Ostrowski)

Może ci się także spodobać...