Operacja “Uran” – Yvonne de Gaulle w Konstancinie, 1967 r.

Przyjazd Charles’a de Gaulle’a do Polski w 1967 r. miał znaczenie przełomowe dla relacji bilateralnych i zapoczątkował otwarcie na Wschód we francuskiej polityce zagranicznej. Oficjalna wizyta prezydenta Republiki Francuskiej w Polsce była planowana na pierwszą połowę czerwca, ale w związku z wybuchem 5 czerwca III wojny arabsko- -izraelskiej (sześciodniowej) przełożono podróż de Gaulle’a na wrzesień. O wizytę Charles’a de Gaulle’a władze PRL zabiegały od 1958 r. Było to związane z ich długoletnimi staraniami o formalne potwierdzenie przez Paryż zachodniej granicy Polski. Z kolei zwiększające się zagrożenie zepchnięcia Francji na arenie międzynarodowej do roli państwa drugorzędnego zmusiło de Gaulle’a do podjęcia takiego kierunku polityki zagranicznej, który przywróciłby Paryżowi równorzędne miejsce w gronie mocarstw światowych.

Małżeństwo de Gaulle w katedrze oliwskiej, 10 września 1967 r., godzina 9.00. Zdjęcie za: www.polska1918-89.pl

Akcja zabezpieczenia tygodniowego pobytu prezydenta Francji wraz z małżonką w Polsce przez Służbę Bezpieczeństwa nosiła kryptonim „Uran”. Samolot z prezydentem Francji i jego żoną Yvonne oraz osobami towarzyszącymi wylądował na lotnisku Warszawa-Okęcie 6 września 1967 r. o godzinie 16.30. W drugim dniu wizyty de Gaulle prowadził rozmowy polityczne.

Klinika Rehabilitacyjna Akademii Medycznej. Konstancin – 6 września 1967 r. Prof. dr Marian Weiss rozmawia z małżonką prezydenta Francji Yvonne de Gaulle. W białym kapelusiku stoi Rozalia Ochabowa. Zdjęcie za: “40-lecie Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie”, Konstancin 2002

W tym czasie został przygotowany i zabezpieczony przez Służbę Bezpieczeństwa oddzielny program dla Yvonne de Gaulle, która w towarzystwie Rozalii Ochab odwiedziła Klinikę Rehabilitacyjną Akademii Medycznej w Konstancinie. Już miesiąc przed przybyciem prezydenckiej pary z Francji funkcjonariusze SB sprawdzali trasę przejazdu do Konstancina oraz miejsca pobytu małżonki Charles’a de Gaulle’a w Konstancinie. Ustalano także listę osób, która będzie obecna na spotkaniu w Klinice.

Wybór tej placówki nie był przypadkowy. Pani de Gaulle w swojej działalności społecznej szczególną opieką otacza chore dzieci swojego kraju, przebywające w zakładach leczniczych. Należy również przypomnieć ze przed kilku miesiącami Pani de Gaulle przesłała dla dzieci leczonych w Konstancinie wiele bardzo pożytecznych i ciekawych zabawek. Dostojnemu gościowi towarzyszyła małżonka Przewodniczącego Rady Państwa – Rozalia Ochabowa. Ze szczególnym wzruszeniem Pani Yvonne wysłuchała piosenek francuskich śpiewanych po francusku przez małe dzieci. Z działalnością Centrum i wynikami leczenia rehabilitacyjnego zapoznał Małżonkę Prezydenta Francji – prof. dr Marian Weiss” – tak pisała ówczesna prasa.

Małżonka prezydenta Francji rozmawia z młodymi pacjentami w Konstancinie – 7 września 1967 r. Zdjęcie za: portal aukcyjny

12 września 1967 r. o godzinie 13.00 gen. Charles de Gaulle samolotem “Caravelle” odleciał do Paryża.

Może ci się także spodobać...