Skolimów – Uchwała nr 13 z 1939 r.

Temat dróg i komunikacji na naszym terenie przewija się właściwie przez cały XX wiek i początki XXI wieku. Raz to z powodu ich stanu, drugi raz z powodu natężenia ruchu. I okazuje się, że temat zawsze jest aktualny… Co prawda niejednokrotnie na portalu pisaliśmy o drogach biegnących przez nasze tereny  (Paweł Komosa tutu, ja tu, tu, tu, tu), ale mimo to, ponownie wracam do tego tematu. A powodem jest pewna uchwała sprzed 83 lat.

12 stycznia zebrała się po raz pierwszy w 1939 r. Rada Gminy Skolimów-Konstancin. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele warszawskiego Wydziału Powiatowego Edward Niedzielski i M. Jędrzejewski.

Jednym z wielu punktów posiedzenia było podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu przebudowy ulicy Bolesława Prusa w Skolimowie.

Przewodniczący zebrania wójt gminy Zdzisław Karwosiecki stwierdził na wstępie, że drogi i ulice odgrywają coraz większą rolę w obsłudze komunikacji. Tym samym istotne jest zapewnienie wygodnych i bezpiecznych jej warunków. Dlatego też podjęcie prac przy głównej arterii komunikacyjnej Skolimowa ma służyć temu celowi. Podjęcie tej uchwały będzie pierwszym etapem do modernizacji ulicy Bolesława Prusa, która wymaga już totalnego remontu. Czym wcześniej się do tego przystąpi, tym mniej będzie to kosztowało, a to z tego względu, że dotychczas jedna strona ulicy jest jeszcze prawie niezabudowana.

W trakcie dyskusji nad uchwałą radny ks. Jan Kożuchowski wyraził obawę, czy poszerzenie ulicy Bolesława Prusa nie będzie krzywdą dla właścicieli nieruchomości leżących przy niej. Może lepiej ograniczyć się w tej chwili do uchwalenia zakazu budowania wzdłuż wspomnianej ulicy.

Główna ulica Konstancina. Jak widać szeroka nie była. Podobnie wybrukowano ulicę Bolesława Prusa w Skolimowie. Lata 30. XX w. Zdjęcie ze zbiorów Rodziny Potulickich

Radna Janina Wójcicka zwróciła uwagę, że poszerzenie ulicy będzie korzystne dla komunikacji autobusowej PKP, które prowadzą swoją politykę, nie licząc się z potrzebami miejscowej ludności.

W tej sytuacji radny Wincenty Plewczyński proponuje, żeby w kosztach poszerzenia ulicy partycypowały autobusy PKP.

Ważną kwestię poruszył radny Michał Bielawski, który wyraził wątpliwości, czy ulica Bolesława Prusa da się poszerzyć koło tzw. “Bazaru” Paulinka [u zbiegu dzisiejszych ulic Prusa i Rycerskiej]. Zwrócił też uwagę, że korzystniejsze dla gminy byłyby autobusy prywatne, niż funkcjonowanie autobusów PKP.

Ławnik Ludwik Zieliński uciął dyskusję na temat autobusów PKP stwierdzeniem, że sprawa autobusów nie ma znaczenia dla sprawy modernizacji ulicy. Właśnie teraz jest możliwość jej poszerzenia bez potrzeby burzenia i przenoszenia budynków. Najważniejszą rzeczą jest przekonanie czy plan jest korzystny dla gminy, czy nie.

Urząd Gminy Skolimów. Pierwsza połowa lat 20. XX w. Zdjęcie ze zbiorów Elżbiety Biały

Na koniec Edward Niedzielski z Wydziału Powiatowego zaproponował, żeby w projekcie uwzględnić również połączenia z ulicą Długą przechodzącą przez Chylice.

Przewodniczący Karwosiecki zarządził głosowanie nad uchwałą. Wniosek Zarządu, przy sprzeciwie radnej Wójcickiej, został przegłosowany. Co ciekawe w protokole z zebrania zapisano “przeszedł jednogłośnie”.

Uchwała nr 13 (z 12 stycznia 1939 r.)

Rada Gminna postanawia przystąpić do sporządzenia planu zabudowy ulicy Bolesława Prusa w Skolimowie z uwzględnieniem rozwiązania połączenia tej ulicy z ulicą Długą w Chylicach.

Na koniec takie spostrzeżenie. Temat dróg w naszej gminie, jak wskazują ostatnie miesiące, chyba nigdy nie zniknie…

Źródło: AP w Warszawie oddział w GM

Może ci się także spodobać...