Inspekcja w Skolimowie i Konstancinie – 1930 r.

Jest lato 1930 r. Jak co roku zgodnie z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w teren wyruszają kontrole sanitarne. Inspekcje te sprawdzały urządzenie i czystość w pensjonatach; kontrolowały m.in. piekarnie, w których w większości brakło wywieszonych cenników. Szczególną uwagę przywiązywano do urządzenia rzeźni: zwracano uwagę na ich czystość, sposób odprowadzenia ścieków a także doprowadzenie czystej wody ze studzien. W wielu tych inspekcjach uczestniczył osobiście minister gen. dr Sławoj Składkowski.

“Wiadomości Włochowskie” odnotowały taką inspekcję na południe od Warszawy:

Letniska podwarszawskie

Komisje sanitarno-porządkowe, delegowane przez Departament Służby Zdrowia Minist[erstwa] Spraw Wewnętrznych do inspekcji letnisk w okolicach Warszawy przedstawiły szczegółowe sprawozdania. Zbadano 25 miejscowości, między in. wszystkie leżące na linii Warszawa—Otwock, nadto Konstancin, Skolimów, Piaseczno, Włochy, Piastów, Milanówek, Brwinów, Starą Jabłonną, Choszczówkę, Płudy, Urle, Rembertów, Wesołą, Sulejówek, Mrozy.

Rzeźnia miejska w Lublinie. Okres międzywojenny. Zdjęcie ze strony teatrnn.pl

Dokonano oględzin 575 obiektów: pensjonatów, restauracji, kawiarń, piekarń, masarń, rzeźni, sklepów spożywczych, fryzjerni, dziedzińców, studni, śmietników, etc. Zauważone braki sanitarne były notowane z wyznaczeniem terminów dla ich usunięcia. Departament służby zdrowia przesłał wykaz usterek sanitarnych do warszawskiego urzędu wojewódzkiego w celu dopilnowania terminów.

Przypomnę, że o kontrolach gen. Felicjana Sławoj-Składkowskiego już pisaliśmy w tekście Brudno pod Warszawą 1937 r.

“Wiadomości Włochowskie” nr 2 (48) z 25 sierpnia 1930 r.

Może ci się także spodobać...