Archiwalne

Fragment reportażu z Konstancina zrealizowany przez TVP w 1979 roku

Polska Kronika Filmowa z 1981 roku, od 04:12 materiał dotyczący Klarysewa – dom Edwarda Gierka i sąsiadujący Dom Dziecka

Boże Ciało w Konstancinie w roku 1968 (źródło: TRAPER)

Kulig klasowy SP nr 2 im. Stefana Żeromskiego (źródło: TRAPER)

Pieczenie ziemniaków przez uczniów SP nr 2 – 1968 (źródło: TRAPER)

Uczniowie SP nr 2 – 1968 (źródło: TRAPER)

Konstancin 1967 (źródło: TRAPER)

 

Redakcja

Administrator