Historia okolic – 044 – Odejścia

O zwyczajach pogrzebowych na Urzeczu.