Historia okolic – 011 – Handel wiślany

O handlu wiślanym, który w dawnych wiekach stanowił podstawę rozwoju nie tylko naszej okolicy, ale też całego państwa.

Handel wiślany

 

Prawa autorskie – Paweł Komosa, Bartek Biedrzycki

Licencja nagrania – Creative Commons – BY-NC-SA – uznanie autorstwa – bez zastosowań komercyjnych – na tych samych zasadach. W przypadku chęci wykorzystania prosimy o uprzedni kontakt.

W nagraniu wykorzystano fragmenty utworu Mr HUB „Mazurka Valse” na licencji Creative Commons BY-NC-SA