Historia okolic – 026 – Założenie Czarnowa

O tym, kto, kiedy i jak założył Czarnów.

Założenie Czarnowa

 

Prawa autorskie – Paweł Komosa, Bartek Biedrzycki

Licencja nagrania – Creative Commons – BY-NC-SA – uznanie autorstwa – bez zastosowań komercyjnych – na tych samych zasadach. W przypadku chęci wykorzystania prosimy o uprzedni kontakt.