Żołnierze Niepodległej (IV)

Po pułkowniku Janie Władysławie Nelkenie (pośmiertnie gen. bryg.) następny zapomniany żołnierz, który nie znalazł miejsca na pomniku katyńskim w Konstancinie. 

Władysław Wojtkiewicz był synem Michała, pułkownika armii carskiej. Urodził się 26 listopada 1883 r. w Wilnie. W latach 1904–1914 pełnił zawodową służbę wojskową w armii carskiej. W 1909 r., w stopniu porucznika, służył w 105 Orenburskim Pułku Piechoty 27 DP w Wilnie. W 1914 r. dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w niej do końca I wojny światowej. 
Władysław Wojtkiewicz w armii carskiej.
Zdjęcie za: ria1914.info
W 1919 r. został przyjęty do Wojska Polskiego i przydzielony do Wileńskiego Pułku Strzelców (od 1922 r. 85 Pułk Strzelców Wileńskich). W szeregach tego pułku, jako dowódca II batalionu, walczył na wojnie z bolszewikami. 15 lipca 1920 r. został awansowany do stopnia majora. Pełnił służbę w: Baonie Wartowniczym Nr 9, 79 pułku piechoty w Słonimiu, jako komendant Szkoły Podchorążych Okręgu Korpusu Nr IX, 84 pułku piechoty w Pińsku. 
Płk Władysław Wojtkiewicz, ok.1927 r.
Zdjęcie za: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W lipcu 1922 r. został przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy 81 pułk piechoty w Grodnie. W latach 1923-1924 pełnił obowiązki dowódcy, a później został zatwierdzony na stanowisku dowódcy 81 pp (od 1933 r. Pułk Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego). 3 maja 1926 r. został awansowany na stopień pułkownika. W marcu 1929 r. zdał dowództwo jednostki ppłk. dypl. Stanisławowi Maczkowi i objął obowiązki członka Oficerskiego Trybunału Orzekającego. 30 listopada 1933 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

Msza św. polowa, ok. 1928 r.
Płk Władysław Wojtkiewicz klęczy trzeci od prawej.
Zdjęcie za: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozie w Starobielsku. Wiosną 1940 r. został zamordowany w Charkowie i pogrzebany w Piatichatkach. Od 17 czerwca 2000 r. spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie. Postanowieniem nr 112-48-07 Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z 5 października 2007 r. został awansowany pośmiertnie do stopnia generała brygady. 

Pułkownik Władysław Wojtkiewicz pod koniec lat trzydziestych XX w. zamieszkał w Skolimowie, róg ulicy Wojewódzkiej i Oborskiej w willi “Józefina”. 
 

 

***

 

Jego brat Michał ur. 22 maja 1887 r. był inżynierem wojskowym i służył też w 105 Orenburskim Pułku Piechoty. W czasie I wojny światowej służył w lotnictwie. Pozostał w Rosji. Aresztowany w kwietniu 1938 r. został rozstrzelany w lutym 1939 r. (za udział w organizacji kontrrewolucyjnej). Zrehabilitowany w 1957 r.

 

Michał Wojtkiewicz.
Zdjęcie za: ria1914.info

Może ci się także spodobać...