Żołnierze Niepodległej (VI)

Mieczysław Maciejowski urodził się 5 maja 1886 r. w Wilanowie, w rodzinie Stanisława i Natalii z Okońskich. Studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, otrzymując przydział do artylerii. Został oficerem prowiantowym w Komendzie 1 pułku artylerii. Od maja do lipca 1917 r. był komendantem Szkoły Podchorążych Artylerii przy 1 pułku artylerii w Górze Kalwarii. Po kryzysie przysięgowym został internowany w obozie w Beniaminowie. 
 
Pułkownik Maciejowski Mieczysław,
Zdjęcie za: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, otrzymując przydział do 9 pułku artylerii polowej (pap), następnie do 2 pap. W listopadzie 1919 r. ukończył IV kurs w Centrum Studiów Artyleryjskich w Warszawie. W pierwszej połowie 1920 r. służył w 7 pap, a następnie w 2 pap Legionów. 5 maja 1920 r. powierzono mu pełnienie obowiązków oficera sztabowego Generalnego Inspektoratu Artylerii. 13 listopada 1920 r. objął funkcję dowódcy Grupy Szkolnej Artylerii przy Stałym Kursie Artylerii w Toruniu, następnie komendanta Szkoły Młodszych Oficerów Artylerii w Toruniu. 26 stycznia 1923 r. objął obowiązki dowódcy 20 pap w Prużanie, którym dowodził do maja 1927, ponieważ wyjechał na kurs w Centrum Studiów Taktycznych Artylerii w Metzu. Po jego ukończeniu został dowódcą 26 pap w Skierniewicach. W styczniu został mianowany dowódcą 7 Grupy Artylerii w Poznaniu. 16 marca 1927 r. został awansowany na pułkownika. 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
na budynku koszar 6 pap w Przegorzałach
z okazji XXV – lecia czynu legionowego.
Przemawia gen. bryg. Mieczysław Maciejowski, sierpień 1939 r.
Zdjęcie za: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1 grudnia 1930 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Departamentu Uzbrojenia Ministerstwa Spraw Wojskowych. W latach 1938-1939 pełnił funkcję zastępcy II Wiceministra Spraw Wojskowych. 19 marca 1939 r. został awansowany na generała brygady. Po kampanii wrześniowej 1939 r. został internowany w Rumunii. Przebywał w obozie generalskim w Baile Herculane, gdzie zmarł 17 maja 1940 r. Był żonaty z Wandą Martin. Pochowany został w Baile Herculane. 
 

Ta sama uroczystość. Przegorzały, sierpień 1939 r. Gen. bryg. Mieczysław Maciejowski siedzi w środku. Zdjęcie za: Narodowe Archiwum Cyfrowe


Pułkownik Mieczysław Maciejowski w latach trzydziestych XX wieku mieszkał w Skolimowie-Chylicach.

 

Może ci się także spodobać...