Droga Jeziorna – Piaseczno

W październiku 2017 r. wspomniałem o drodze do Skolimowa  prowadzonej w 1929 r. przez Wilanów do Konstancina, Skolimowa i Chylic. 

Dzisiaj dopełnienie tej informacji. Jak donosił “Głos gminy wiejskiej” odbyło się:

POSIEDZENIE WARSZAWSKIEGO WYDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

Dnia 18 i 19 b. m. [kwiecień 1929 r.], pod przewodnictwem wojewody warszawskiego inż. St[anisława] Twardo odbyło się posiedzenie warszawskiego wydziału wojewódzkiego. Obrady poświęcone były zatwierdzaniu preliminarzy budżetowych powiatowych związków komunalnych na rok 1929/30: błońskiego, makowskiego, warszawskiego i płońskiego.

Specjalne zainteresowanie i dyskusję wywołał preliminarz związku komunalnego pow. warszawskiego w ogólnej sumie 6.269.438 zł., z czego na wydatki nadzwyczajne przewiduje on 2.335.000 zł. Dominującą cyfrą w tym preliminarzu stanowi dział budowy i utrzymania dróg na ogólną sumę zł. 4.100.000. Projektowana jest m. in. przebudowa trzech dróg: Wilanowskiej na przestrzeni 1 i pół km., Puławskiej 6 km. i Wola – Pruszków – 3.4 km. Poza tym przewidywana jest dalsza budowa nowych dróg o twardej nawierzchni: Warszawa – Karczew na przestrzeni 9 km., Babice – Zaborówek – 1,8 km. i Jeziorna – Piaseczno 1 i pół km.

Znaczna suma przeznaczona jest następnie na regulację terenów budowlanych i rozplanowanie osiedli drogą sporządzenia planów regionalnych. Prace te prowadzone są w porozumieniu z magistratem m. st. Warszawy.

Może ci się także spodobać...