Biuletyn informacyjny nr 20

Kolejny miesiąc za nami. W listopadzie trochę się wydarzyło. Były w regionie dwie konferencje naukowe:

  •  Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zorganizowało Konferencję Naukowa VII WIEKÓW WARKI. Komitet organizacyjny zaprosił wielu naukowców reprezentujących m.in. Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych czy też Państwowe Muzeum Archeologiczne, które reprezentował Łukasz Maurycy Stanaszek. Poza dużą dawką niezwykle ciekawej wiedzy o historii Warki można było poznać także sporo ciekawostek związanych z Czerskiem, m.in. o sędzim czerskim notowanym w źródłach od 1240 r.
  • 5 – 6 listopada miała miejsce II Konferencja Piaseczno- Miasto Historyczne. Posłuchać można było ciekawych referatów dotyczących historii a także współczesności.

  • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał wpisu do rejestru zabytków cmentarza ewangelickiego w Górze Kalwarii założonego w drugiej połowie XIX wieku dla ewangelickich społeczności Góry Kalwarii i okolic.

  • W Konstancinie na ogrodzeniu willi “Kamilin” zawisła wystawa o lotniczych tradycjach Skolimowa, Konstancina i Jeziorny, którą można było wcześniej oglądać podczas Pikniku Lotniczego. Teraz można poczytać nie tylko o tutejszych związkach z lotnictwem, ale również poznać wojenne losy pilotów z Jeziorny.

  • 23 listopada w willi “Gryf” miało miejsce spotkanie Konstancińskiego Klubu Historycznego, tym razem poświęcone Papierni. Frekwencja była bardzo duża, pojawiło się wiele osób zainteresowanych historią terenu, zapewne w kontekście mających nastąpić niebawem zmian i jego przeznaczenia na zabudowę usługowo-mieszkaniową.

  • Po publikacji na portalu tekstu o katastrofie radzieckiego samolotu w Łyczynie grupa społeczników (Paweł Ciećka) uporządkował symboliczny grób upamiętniający miejsce katastrofy w lesie. Dziękujemy!

  • To z kolei zainspirowało innego z naszych czytelników, Pawła Śledziewskiego, do odnalezienia i uporządkowania w lesie chojnowskim innego zapomnianego grobu nieznanego żołnierza z czasów II wojny.

  • No i rzecz jasna rocznica odzyskania niepodległości związana była z ich obchodami na terenie tutejszych gmin.