Biuletyn informacyjny nr 34

Wydarzenia stycznia:

  • TRAPER w hołdzie Bohaterom Powstania Styczniowego

Jak co roku Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny TRAPER upamiętnił Powstanie Styczniowe. W tym roku z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, TRAPER zorganizował rajd turystyczny Szlakiem Miejsc Powstania Styczniowego na terenie powiatu piaseczyńskiego. Najpierw odwiedzono grób powstańca Ignacego Robaka na cmentarzu w Cieciszewie, a uczniowie zapalili znicze. Kolejnym punktem wyprawy był Pomnik Bohaterów Powstania Styczniowego w Cieciszewie. W Piasecznie  z miejscowym historykiem p. Dawidem Miszkiewiczem odwiedzono kościół pw. Świętej Anny oraz zbiorowy grób powstańców na cmentarzu parafialnym w Piasecznie. W Pilawie obejrzano Miejsce Pamięci bitwy pod Chojnowem. Ostatnim punktem wyprawy była miejscowość Henryków Urocze z kolejnym Miejscem Pamięci Narodowej poświęconym powstaniu z 1863 roku.

  • Zespół dworsko-parkowy w Brześcach prawomocnie wpisany do rejestru zabytków
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytytków, o wpisie do rejestru zabytków otoczenia zespołu dworsko-parkowego w Brześcach, ddalając złożone w tej sprawie odwołania. MKiDN stwierdziło, że decyzja MWKZ jest prawidłowa pod względem formalno-prawnym, merytorycznie, a także wpisanie do rejestru otoczenia obiektu już wpisanego do rejestru zabytków było w pełni uzasadnione. W wydanej decyzji czytamy również, że zespół w Brześcach, posiada ponadprzeciętną wartość dla regionu, jako przykład rezydencji ziemiańskiej, której geneza sięga XV wieku. Otoczenie zespołu dworsko-parkowego w Brześcach do rejestru zabytków wpisane zostało we wrześniu 2020 roku. Dwór w Brześcach jest jednym z cenniejszych barokowych dworów na terenie Mazowsza, a jego otoczenie cechuje się unikalnymi wartościami krajobrazowymi.
  • Spotkanie Konstancińskiego Klubu Historycznego

Za nami kolejne spotkanie Klubu Historycznego. Gościem był tym razem Andrzej Krzyżanowski, który w fantastyczny sposób opowiedział o swoich doświadczeniach z rekonstrukcją rodzinnego drzewa genealogicznego. Licznie zebrani pasjonaci historii dowiedzieli się, jak zacząć swoją przygodę z genealogią, poznali dostępne źródła tradycyjne i internetowe, które mogą poszukiwania przodków ułatwić.

 

  • Sztetl Jeziorna na Tajwaie
Od 17 stycznia do 19 marca 2023 r. można oglądać w bibliotece Not Just Library mieszczącej się w Taiwan Design Museum wspaniałą wystawę polskich książek “The Most Beautiful Polish Books”, zorganizowaną przez 台灣設計研究院 TDRI Taiwan Design Research Institute we współpracy z Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK).
 Wśród nich znalazła się także nasza książka Sztetl Jeziorna.
 
  • Szkolne spotkania i wystawa kolejki wilanowskiej

Niestrudzony Witold Rawski organizował spotkania z młodzieżą. W Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego spotkał się z uczniami klas 7a i 8 b. Mówiłem o historii kolejki wilanowskiej. Następnie wystawa znalazła się w Szkole Podstawowej nr 5 gdzie w spotkaniu wzięły udział klasy IV, V, VI, VII i VIII.

  • 10 lat portalu

Pod koniec stycznia stuknęło 10 lat od pierwszego wpisu. Nie wiem kiedy to poleciało tak szybko… Pojawił się też nowy odcinek podcastu.