Powstaniec styczniowy w Konstancinie – 1909

22 stycznia 1863 r. Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest ogłaszający powstanie i powołujący Tymczasowy Rząd Narodowy. “Nikczemny rząd najezdniczy rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary postanowił zadać...