O piaseczyńskich rolnikach – 1928 r.

Powstałe 2 grudnia 1917 r. w podwarszawskim Piasecznie Kółko Rolnicze rozpoczęło statutową działalność w 1918 r. 
Minęło właśnie 100 lat od tego wydarzenia… Warto przypomnieć osiągnięcia rolników piaseczyńskich w pierwszym dziesięcioleciu swojej działalności. Jest rok 1928…
 
W dniu 1 kwietnia roku bieżącego [1928] nastąpi zakończenie kursu, organizowanego przez C.Z.K.R. [Centralny Związek Kółek Rolniczych] w szkole hodowlano-rolniczej w Dęblinie dla kontrolerów mleczności. Dla uczestników kursu zorganizował C.Z.K.R. wycieczki do Piaseczna pod Warszawą (kółko kontroli mleczności, spółdzielnia-mleczarska), do Radzikowa pow. błońskiego do p. Cz[esława] Michlera (obora zarodowa bydła nizinnego czarno-białego), do Karolewa pow. łowicki do p. Z. Krzywoszewskiego (chlewnia zarodowa trzody rasy wielkiej białej angielskiej) i ostatnio do Borowiny — stacja doświadczalna hodowlana należąca do Instytutu w Puławach. Kurs kończy 50 słuchaczy. 
 
Spółdzielcza mleczarnia w Piasecznie, dostarczająca mleko „butelkowane”
do Warszawy rozpoczęła sprzedaż mleka również w Piasecznie.
Ręczny wózek, w którym butelki z mlekiem rozwożone są po Piasecznie 
 
Uczestnicy kursu kontrolerów zwiedzają Piaseczno
 

za: “Poradnik gospodarstw wiejskich” nr 14 z 1 kwietnia 1928 r.

I dalej:

 
Budowa spółdzielczej zbiornicy mleka w Piasecznie 
 
 
za: “Poradnik gospodarstw wiejskich” nr 46 z 11 listopada 1928 r.

Może ci się także spodobać...